Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

6/07/22 11:07 AM

Thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW, ngày 20/6/2022 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW, ngày 21/6/2022 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK, ngày 27/12/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 218-CV/BTGĐUK, ngày 29/6/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc:

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tình hình thực tiễn của đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương – nơi doanh nghiệp, đơn vị đứng chân để xây dựng kế hoachh và tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm: Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hung liệt sỹ; khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Chỉ đạo các tạp chí, trang thông tin, bản tin nội bộ của đơn vị tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị; chú trọng ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan và các ấn phẩm tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và xã hội. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trân trọng đăng tải toàn văn Công văn số 218-CV/BTGĐUK; đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)đề cương tuyên truyền kỷ niêm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)các khẩu hiệu tuyên truyền.