Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

21/12/18 9:25 AM

Ngày 21/12/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về tình hình sản xuất kinh doanh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban. Về phía Ủy ban còn có đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban và các đồng chí lãnh đạo các Vụ chức năng của Ủy ban.

Về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Cảnh Tĩnh, UV HĐTV, Q. Tổng giám đốc, lãnh đạo Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; PTGĐ Tổng công ty và Trưởng các Ban tham mưu.

Thay mặt Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Q. Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Cảnh Tĩnh đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Hoàng Anh và các đồng chí trong đoàn tổng quan về quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty, kết quả quá trình tái cơ cấu, việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty mẹ – Tổng công ty cũng như kế hoạch phát triển trong những năm 2019-2020. Các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty cũng phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Ước kết quả sản xuất kinh năm 2018, Tổng công ty hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể sản lượng vận tải biển đạt hơn 24,3 triệu tấn (tương đương 113,1% kế hoạch), sản lượng hàng thông qua cảng đạt gần 98 triệu tấn (100% kế hoạch), doanh thu đạt 13.850 tỷ đồng (101,6 % kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 348 tỷ đồng. Như vậy, sau những nỗ lực trong thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính, xử lý tài sản, kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, tập trung phát triển khách hàng, kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2018 đã đạt được kết quả khả quan, trong đó khối vận tải biển giảm lỗ đến 70%.

Kế hoạch năm 2019, sản lượng vận tải biển đạt khoảng 18 triệu tấn, hàng thông qua cảng khoảng 107 triệu tấn, doanh thu khoảng 12.714 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 710 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao những nỗ lực mà Tổng công ty đã thực hiện trong thời gian qua. Dù gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là những “cú sốc” lớn nhưng dưới sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo Tổng công ty trên nền tảng tổ chức Đảng và Công đoàn vững chắc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh lưu ý Tổng công ty khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải gắn với kế hoạch chung của Ủy ban thậm chí phải xác định mình (Tổng công ty) đang đứng ở đâu trong Chiến lược phát triển Kinh tế biển mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Đối với một số kiến nghị, đề xuất, đồng chí Chủ tịch Ủy ban cũng đề nghị Tổng công ty phải phân nhóm những tồn tại, khó khăn đưa ra những giải pháp xử lý cụ thể, trong trường hợp cần thiết phải xử lý dứt điểm những tài sản hoặc doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Cuối cùng đồng chí Nguyễn Hoàng Anh gửi lời chúc thành công đến Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc thực hiện những nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, phát biểu  cảm ơn và xin lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban.