Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

13/03/19 8:51 AM

Ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban. Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các Vụ chức năng của Ủy ban và Kiểm soát viên Tổng công ty.

Về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Cảnh Tĩnh, UV HĐTV, Q. Tổng giám đốc, lãnh đạo Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên; PTGĐ Tổng công ty, Trưởng các Ban tham mưu, Giám đốc Trung tâm CNTT, Chủ tịch, giám đốc các công ty CP cảng Hải Phòng, Vinalines Logistics, VOSCO,…

Thay mặt Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Q. Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Cảnh Tĩnh đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà và các đồng chí trong Ủy ban tóm tắt về tình hình tái cơ cấu trong ba năm 2016, 2017 và 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình đầu tư về cơ sở hạ tầng, đội tàu biển.. của Tổng công ty. Trong đó kế hoạch năm 2019, sản lượng hàng thông qua cảng gần 100 triệu tấn, doanh thu khoảng 13.871 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 711 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà đánh giá cao những nỗ lực mà Tổng công ty đã thực hiện trong thời gian qua trong quá trình tái cơ cấu và sản xuất kinh doanh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban cũng bày tỏ sự kỳ vọng, sau cổ phần hóa, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ có những bước tiến mạnh mẽ như một số doanh nghiệp nhà nước lớn khác. Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, Tổng công ty cần bổ sung những đánh giá, giải trình cụ thể hơn, đưa ra các chiến lược có tính dài hạn, đối với các khoản nợ vay, cần có báo cáo và kiến nghị cụ thể…