[VIDEO] “Nút thắt” thiếu cảng biển nước sâu tại ĐBSCL

6/11/19 7:31 AM

Hơn 80% lượng hàng xuất nhập khẩu của 13 tỉnh ĐBSCL đang phải “đi nhờ” tại các cảng biển khu vực Đông Nam Bộ. Vì thế, một cảng biển đầu mối được xem là chìa khóa mở cánh cửa lớn ra biển cho hàng hóa của cả vùng.

VTV24