[VIDEO] Phương án đầu tư cảng nước sâu tại đồng bằng sông Cửu Long

8/11/19 7:32 AM

Sau nhiều năm nghiên cứu và lựa chọn thì vị trí ngoài khơi cửa biển Trần Đề, thuộc tỉnh Sóc Trăng được cho là có nhiều ưu thế để đầu tư xây dựng một cảng nước sâu. Đây sẽ là đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu được phê duyệt quy hoạch thì nguồn vốn và hiệu quả đầu tư là những vấn đề được đặt ra cho công trình hạ tầng mang tính đột phá này.

VTV24