VIMC hoàn thành kế hoạch tiêm Vaccine Covid-19 mũi 1

Ngày 22/6/2021, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (ViMC) phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tiêm Vaccine Covid-19 của AstraZeneca cho hơn 500 cán bộ nhân viên Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên trực thuộc tại khu vực Hà Nội. Số lượng Vaccine Covid-19 trong đợt này của Tổng công ty được Bộ Y tế phân bổ để tiêm đợt 1.

Bệnh viện Nhi Trung ương đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, bao gồm phòng bảo quản vắc xin, phòng khám sàng lọc và tư vấn, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, thiết bị theo dõi các chỉ số sinh tồn và các loại thuốc cấp cứu khác. Tất cả các cán bộ được tiêm vắc xin trong đợt này được khai báo y tế, đo thân nhiệt, khám sàng lọc, kiểm tra lâm sàng và khai thác kỹ các thông tin sức khoẻ, nhất là các thông tin liên quan đến tiền sử dị ứng, tiền sử sử dụng thuốc…, từ đó chỉ định cho phép hoặc tạm thời chưa cho phép tiêm chủng.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại và diễn biến phức tạp hơn từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện chủ trương của Chính phủ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên vừa chống dịch vừa giữ ổn định sản xuất kinh doanh, cho đến nay chưa có bất cứ một cán bộ công nhân viên hay thủy thủ nào bị nhiễm Covid-19. Việc hoàn thành kế hoạch tiêm mũi 1 Vaccine Covid-19 của AstraZeneca cho hơn 500 cán bộ nhân viên Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên cũng chính là tinh thần chỉ đạo “chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công” của Thủ tướng Chính phủ.