VIMC khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19

VTV1