VIMC Lines chính thức ra mắt, hướng đến trở thành doanh nghiệp vận tải container hàng đầu Việt Nam

1/04/24 4:59 PM

Ngày 01/4/2024, Công ty cổ phần Vận tải container VIMC (VIMC Lines) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần. Đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược phát triển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường vận tải container trong nước và quốc tế.

Đoàn chủ toạ điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VIMC; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Tổng giám đốc VIMC; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn nghiệp vụ của VIMC, lãnh đạo Công ty Vận tải biển VIMC Shipping, cùng các cổ đông đại diện cho 101.500.000 cổ phần của VIMC Lines.

Phó Tổng giám đốc VIMC – Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến đối các nội dung trình tại Đại hội.

Tại Đại hội các cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Chủ tịch HĐQT VIMC – Lê Anh Sơn tặng hoa và chúc mừng 5 đồng chí được bầu vào Hội đồng quản trị VIMC Lines nhiệm kỳ 2024 -2029

Tân chủ tịch HĐQT VIMC Lines Nguyễn Ngọc Ánh tặng hoa, chúc mừng bà Đỗ Thị Ngọc Trang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc

Tổng giám đốc VIMC – Nguyễn Cảnh Tĩnh tặng hoa và chúc mừng 3 đồng chí được bầu vào Ban Kiểm soát VIMC Lines nhiệm kỳ 2024 -2029

Đại hội cũng đã bầu ra 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc VIMC được bầu làm Chủ tịch HĐQT; Bà Đỗ Thị Ngọc Trang được HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc; Bà Phan Thị Nhị Hà được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập VIMC Lines

Sau 1/2 ngày làm việc, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vận tải container VIMC đã được các cổ đông nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần đã chính thức đánh dấu sự ra đời VIMC Lines.

Với vốn điều lệ 1.015 tỷ đồng, VIMC Lines đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp vận tải container hàng đầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. VIMC Lines sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ của thị phần vận chuyển container bằng tàu biển tuyến nội địa đối với một số mặt hàng trọng yếu như: hàng nông sản, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, và nhiều hơn nữa. Phát triển hoạt động khai thác, hợp tác với một số hãng tàu trong và ngoài nước trong hoạt động khai thác và đại lý tàu như: Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông, Vosco, Hyundai Merchant Marrine Co., Ltd; Gold Star Line Ltd; Zim, …

Đồng thời, phát triển dịch vụ Đại lý khai thác vận tải tàu container: Khai thác tuyến nội địa và các tuyến Nội Á: Cái Mép, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Ấn Độ. Về dài hạn khi tạo dựng được bộ máy hoạt động ổn định và có thương hiệu, VIMC Lines sẽ thu hút làm dịch vụ đại lý cho các hãng tàu khác trong và ngoài nước.

Việc thành lập VIMC Lines là một chủ trương đúng đắn, nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2021-2025, Đề án Cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của VIMC. VIMC Lines hướng đến mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ tích hợp vận tải biển – cảng biển – dịch vụ logistics, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sự ra đời của VIMC Lines hứa hẹn sẽ mang đến những luồng gió mới cho ngành vận tải container Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.