VIMC tổ chức Chương trình đào tạo “Quản lý dự án đầu tư”

3/10/19 8:11 AM

Trong các ngày 26 và 27/9/2019, tại Quy Nhơn (Bình Định), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức khóa đào tạo Quản lý dự án đầu tư dành cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty TNHH một thành viên, các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty. Đây là một trong những chỉ tiêu KPI được Hội đồng thành viên Tổng công ty giao cho Ban điều hành Tổng công ty và những Người ĐDPV của Tổng công ty thực hiện trong năm 2019.

 

Trực tiếp truyền đạt những nội dung của Chương trình đào tạo là Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, hướng dẫn về các quy định, văn bản pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng công trình và những điểm cần lưu ý khi áp dụng Luật; Các quy định về quản lý dự án chuyên sâu gồm các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Phạm Anh Tuấn dẫn giảng phần nội dung về các quy chế/quy trình nội bộ về quản lý dự án, đầu tư của Tổng công ty.

Tham dự lớp học là các đồng chí Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc phụ trách công tác đầu tư, quản lý dự án, xây dựng cơ bản, xây dựng công trình; Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng, chuyên viên thực hiện về đầu tư, quản lý dự án, xây dựng cơ bản, xây dựng công trình tại đơn vị.

Theo Chiến lược phát triển đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giữ vững được vị trí doanh nghiệp hàng đầu của ngành hàng hải Việt Nam trong các lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải, phấn đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực có năng lực cạnh tranh cao. Để thực hiện tốt Chiến lược phát triển và hiện thực hóa tầm nhìn này có nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong những điều kiện cơ bản và quan trọng để thực hiện thành công chiến lược mang tính đột phá của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn chuyển sang hoạt động theo mô hình mới – CTCP vào cuối năm 2019.