VIMC triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

16/07/19 3:19 PM

Ngày 16/7/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp thành viên nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác nửa cuối năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q.Tổng Giám đốc; Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí thành viên HĐTV, Đảng ủy, Công đoàn, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, Phó các Ban chuyên môn nghiệp nghiệp vụ thuộc Tổng công ty, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp tại điểm cầu Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh…

 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 do Phó Tổng giám đốc Lê Quang Trung trình bày cho thấy, sản lượng vận tải biển đạt hơn 11,68 triệu tấn đạt hơn 59% kế hoạch; sản lượng hàng thông qua cảng đạt hơn 49,46 triệu tấn đạt 49% kế hoạch bằng 105% so với cùng kỳ 2018, tổng doanh thu đạt hơn 5884 tỷ đồng đạt 42% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất đạt hơn 113 tỷ đồng (Số liệu này chưa bao gồm kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Quy Nhơn).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận toàn khối cảng biển đạt hơn 513 tỷ đồng bằng 50% kế hoạch năm. Tổng sản lượng đạt gần 50 triệu tấn tăng 5% so với cùng kỳ 2018, trong đó sản lương hàng container đạt 2,2 triệu Teus tăng 7% so với cùng kỳ 2018. Các cảng có sản lượng tăng trưởng khá là Đà Nẵng tăng 18% so với cùng kỳ, cảng Cam Ranh tăng 33% so với cùng kỳ. Cuối tháng 6/2019, Đại hội cổ đông Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã diễn ra thành công, Công ty đã kiện toàn xong các vị trí trong Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Cảng.

Hoạt động của khối vận tải biển 6 tháng đầu năm 2019 chưa được cải thiện, ngoại trừ Vinaship có lãi, số lỗ của các đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động của mảng dịch vụ hàng hải 6 tháng đầu năm 2019 chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thấp điểm của thị trường trong Quý I và sức ép cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong và ngoài nước, bên cạnh đó một số chính sách giao thương hàng hóa với Trung Quốc thay đổi dẫn đến hoạt động tạm nhập tái xuất giảm mạnh. Lợi nhuận toàn khối dịch vụ hàng hải khoảng 21 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Phương án cổ phần hóa Công ty Mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty đã thực hiện các thủ tục chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu để chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Dự kiến Đại hội cổ đồng lần thứ nhất của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30/7/2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn đánh giá cao một số doanh nghiệp cảng biển như Đà Nẵng, Cam Ranh, Hải Phòng và vận tải biển như Vinaship có kết quả kinh doanh tốt vượt kế hoạch đề ra, trong khi hầu hết các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải đều lại không đạt yêu cầu. Ngoài yếu tố thị trường không ủng hộ, cần xem xét và mổ xẻ cụ thể lý do đồng thời phải tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng nhấn mạnh đến việc làm tốt công tác khách hàng, đẩy mạnh áp dụng CNTT và nguồn nhân lực trong những tháng cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được giao.