VIMC triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 4/2019

17/10/19 2:29 PM

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) vừa kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ cho 3 tháng cuối năm còn lại.

Theo đó, hết tháng 9 năm 2019, sản lượng vận tải biển đạt 17.348 ngàn tấn bằng 87% kế hoạch, 96% cùng kỳ 2018, trong đó sản lượng hàng container đạt 291,49 ngàn TEU bằng 109,7% kế hoạch, 90,9% cùng kỳ năm 2018. Sản lượng thông qua cảng đạt 76.955 ngàn tấn bằng 77% kế hoạch, 122% cùng kỳ năm 2018, trong đó sản lượng hàng container đạt 3.509 ngàn TEU bằng 78% kế hoạch, 133% cùng kỳ năm 2018.

Tổng doanh thu đạt 9.077,44 tỷ đồng bằng 65,4% kế hoạch, 97,1% cùng kỳ năm 2018. Doanh thu Công ty mẹ đạt 1.284 bằng 77,8% kế hoạch. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lãi 265,7 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty đã tập trung sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị HTPT nhằm hình thành đầu mối kinh doanh logistics tại Công ty mẹ, hoàn thành việc sắp xếp, hợp nhất các Ban chuyên môn của Tổ chức Đảng vào các Ban CMNV của Tổng công ty.

Đồng thời, VIMC đã tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thị trường, khách hàng; xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng, hoàn thành Đề án nâng cao năng lực chăm sóc khách hàng giai đoạn 2019-2020, đổi mới việc khảo sát ý kiến khách hàng hướng đến sự toàn diện, thực chất; đặc biệt tăng cường sự kết nối, hợp tác các đơn vị trong toàn Tổng công ty. Kết quả đã thu hút thêm các services về hệ thống các cảng từ các hãng tàu lớn như Maersk Lines, MSC, ZIM, GLS, Sinokor, GLS, SITC…

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã hoàn thành việc chuyển giao, tiếp nhận làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Thực hiện tái cơ cấu nợ thành công một số ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp vận tải biển, hoàn thành bán, bàn giao 06 tàu hoạt động không hiệu quả nhằm giảm lỗ và tái cơ cấu tài chính.  Đầu tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hai bến 3,4 cảng Cửa Ngõ Lạch Huyện…

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Lãnh đạo Tổng công ty xác định trong những tháng còn lại của năm 2019, cần tập trung, quyết tâm, quyết liệt trong điều hành và triển khai các giải pháp trong hoạt động kinh doanh nhằm phấn đấu để hoàn thành kế hoạch năm 2019. Sát sao trong chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt với là những doanh nghiệp có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch..

Hoàn tất các thủ tục và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập ngay sau khi UBQLV phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và nhân sự Người đại diện phần vốn. Việc chậm tiến hành đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.