Xem xét bố trí vốn xây dựng cảng Liên Chiểu

19/10/18 9:34 AM

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Ngày 18/10, Văn phòng Chính phủ có Văn bản gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông – Vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng về việc bố trí vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung, TP Đà Nẵng.

Theo đó, xét đề nghị của TP. Đà Nẵng về bố trí vốn triển khai thực hiện dự án cảng Liên Chiểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sắp tới.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản gửi Thủ tướng,  Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội và các Bộ ngành đề nghị bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng giai đoạn 2016-2020 của cả nước để khởi công và thực hiện dự án cảng Liên Chiểu trong giai đoạn 2019-2020.


Cảng Liên Chiểu sẽ được xây dựng trong khu vực vịnh Đà Nẵng.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, để khẩn trương triển khai và đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung bến cảng Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Ngân sách – Quốc hội trước mắt quan tâm, bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của cả nước theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để khởi công và triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2019-2020.

Đối với số vốn còn lại để hoàn thành dự án theo quy mô được duyệt, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Ngân sách – Quốc hội chỉ đạo, tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn cho dự án trong quá trình xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.


Phát thảo dự án cảng Liên Chiểu

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  thì dự án Cảng Liên Chiểu được quy hoạch để đảm nhận vai trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực miền Trung, tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU.

Phần cơ sở hạ tầng dùng chung cho 2 bến của Dự án cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư là hơn 3.400 tỷ đồng, gồm các hạng mục như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, giao thông kết nối cảng … Trong tổng vốn đầu tư thì chi phí xây dựng chiếm hơn 2.990 tỷ đồng, còn lại là chi phí thiết bị, giải phóng mặt bằng  và các chi phí khác.

Để triển khai dự án, TP. Đà Nẵng đề xuất, nguồn ngân sách Trung ương là hơn 2.990 tỷ đồng, tương đương 87,4% tổng nguồn vốn đầu tư dự án. Đối với nguồn ngân sách Bộ GTVT là nguồn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ. TP. Đà Nẵng cũng sẽ bố trí vốn ngân sách 433 tỷ đồng, tương đương 12,6% để thực hiện dự án này. TP Đà Nẵng dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2019, triển khai thi công và đưa vào khai thác năm 2020 -2022.

Báo Đầu tư