Xung quanh câu chuyện “bến nhiều hơn cảng”

20/06/19 8:44 AM

Đánh giá hiện trạng về cảng biển nước ta hiện nay, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, cảng biển đang rơi vào tình trạng “bến nhiều hơn cảng”. Vậy bản chất câu chuyện này như thế nào?