10 quốc gia thống trị giao thông thương mại cảng biển

11/09/23 8:50 AM

Theo Ngân hàng Thế giới, lưu lượng thương mại cảng biển toàn cầu đạt 841 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet) vào năm 2021. Với một phần ba tổng lưu lượng thương mại cảng biển của thế giới bao quanh nhiều cảng của nước này, không có gì ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc đứng đầu danh sách.

Nhịp cầu đầu tư