13.737 container phế liệu “nằm chờ” tại các cảng biển

15/07/19 6:29 AM

Theo Tổng cục Hải quan, hiện có 13.737 container phế liệu đang “nằm chờ” tại các cảng biển Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, có 5.150 container lưu giữ tại cảng dưới 30 ngày, 3 container lưu giữ từ 30 ngày đến 90 ngày. Đặc biệt có tới 8.584 container nằm tại cảng trên 90 ngày và trong tình trạng “vô chủ”.

Phía Hải Quan cho biết, việc các nước xung quanh Việt Nam như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines… ban hành các chính sách cấm, hạn chế nhập khẩu phế liệu đã tạo ra áp lực lớn cho ngành Hải quan trong hoạt động giám sát, quản lý phế liệu nhập khẩu.

Số container phế liệu tồn đọng quá 90 ngày ở trên đã được đăng thông báo rộng rãi nhưng vẫn chưa thấy đơn vị nhập khẩu đến nhận.

Gần đây, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 3159 truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp các Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Công an để trình Chính phủ phương án xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại các cảng biển.

Ngay sau đó, Bộ Tài chính cũng đã có công văn đề nghị các Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham gia ý kiến đối với dự thảo về biện pháp xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, các công tác cần triển khai của các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố để xử lý hàng hóa tồn đọng theo chỉ đạo.

Hiện Bộ Tài chính đang tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định về phương án xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển.

Báo Đầu tư