Bản tin pháp luật tháng 11/2019

3/12/19 1:51 PM

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NỔI BẬT

1.Hạn mức giao dịch qua Ví điện tử cá nhân tại 01 tổ chức cung ứng tối đa 100 triệu đồng/tháng

Ngày 22/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo đó, tổng hạn mức giao dịch qua các Ví điện tử cá nhân của 01 khách hàng tại 01 tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử cho Ví điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử mở) tối đa 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng. Trừ trường hợp, Ví điện tử cá nhân của người có ký hợp đồng/thỏa thuận làm đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử.

Đặc biệt, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào Ví điện tử.

Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải cung cấp công cụ để Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ Ví điện tử. Công cụ giám sát phải bảo đảm cho phép giám sát tổng số lượng Ví điện tử; Thông tin về 10 Ví điện tử có số lượng giao dịch nhiều nhất và 10 Ví điện tử có giá trị giao dịch cao nhất theo từng đối tượng khách hàng…

Thông tư này có hiệu lực từ 07/01/2020.

2.Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2020 và thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP hiện hành.

Nghị định bổ sung quy định mới xử phạt với trường hợp tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ làm thủ tục cấp Sổ đỏ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua.

Mức phạt tiền với trường hợp trên căn cứ vào thời gian và phạm vi căn hộ công trình xây dựng vi phạm. Cụ thể, vi phạm từ 50 ngày đến 06 tháng mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ; tối đa 50 triệu đồng với phạm vi từ 30 đến 100 căn hộ, trên 100 căn hộ với mức phạt tối đa 100 triệu đồng.

Vi phạm thời gian từ 6 đến 9 tháng mức phạt cao nhất lên tới 300 triệu đồng với trường hợp từ 100 căn hộ. Đặc biệt vi phạm từ 12 tháng trở lên với phạm vi từ 100 căn hộ sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng và buộc nộp hồ sơ hoặc cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua.

Với cá nhân, Nghị định cũng quy định trường hợp Toà án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu liên quan đến đất đai để thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ giải quyết tranh chấp mà quá thời hạn không cung cấp sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân sử dụng giấy tờ giả trong thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan tới đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triêu đồng.

Nghị định này thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP và làm hết hiệu lực một phần Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

3.Từ 01/8/2020, thuyền viên nước ngoài làm trên tàu biển VN phải có hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng

Ngày 07/11/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 43/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Đáng chú ý, Thông tư này sửa đổi nhiều điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, thuyền viên nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

Trước hết, về điều kiện chung: Bên cạnh việc phải có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên và tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam, thuyền viên nước ngoài cần có Giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp.

Đặc biệt, thuyền viên nước ngoài cần có hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 06 tháng do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch cấp. Theo quy định cũ, thuyền viên nước ngoài chỉ cần có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch cấp mà không yêu cầu về thời hạn của hộ chiếu.

Tiếp theo,về điều kiện chuyên môn: Thuyền viên phải có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng và chỉ trong trường hợp chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ được Việt Nam ký thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp theo quy tắc II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, III/1, … của Công ước STCW thì mới phải có Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 và sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2017/TT-BGTVT.

4.Mỗi công trình chỉ được phép có 01 tầng lửng không tính vào tổng số tầng

Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ vào Thông tư 03/2016/TT-BXD. Cụ thể, số tầng của công trình bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/bán hầm, không bao gồm tầng áp mái. Mỗi công trình chỉ được phép có 01 tầng lửng không tính vào số tầng của công trình.

Tầng lửng của nhà riêng lẻ không tính vào số tầng của công trình khi diện tích tầng lửng không quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng liền kề bên dưới. Đối với công trình, nhà nhiều tầng có sàn, tầng lửng sẽ không được tính và số tầng của công trình khi bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật và diện tích sàn tối đa bằng 10% diện tích sàn tầng dưới liền kề và tối đa là 30m2.

Công trình tầng tum không tính vào số tầng của công trình khi chỉ sử dụng để che lồng cầu thang bộ, giếng thang máy, phục vụ mục đích lên mái, cứu nạn… và có diện tích tối đa bằng 30% diện tích sàn mái.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và làm hết hiệu lực một phần Thông tư 03/2016/TT-BXD.

5.Bổ sung 04 mẫu GCN an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển

Ngày 30/10/2019, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 41/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2017/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

Trong đó, bổ sung 04 mẫu Giấy chứng nhận và Sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển gồm: Giấy chứng nhận an toàn hoạt động kéo cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 73:2019/BGTVT; Giấy chứng nhận thử lực kéo tại móc cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 73:2019/BGTVT; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu lặn cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 21:2015/BGTVT và MSC/Cicular.981 của IMO;…

Đối với các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo các công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam chưa là thành viên hoặc công ước không quy định cụ thể mẫu giấy chứng nhận, theo yêu cầu của chủ tàu để cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan biết tàu đã phù hợp thì cấp thêm cho tàu Bản công bố nhật ký điện tử theo MARPOL cấp cho tàu trang bị nhật ký điện tử theo Nghị quyết MEPC.312(74) và Nghị quyết MEPC.314(74) của IMO.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

6.Tiền sử dụng đất được trả dần trong 05 năm

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất. Trong Nghị định mới, Chính phủ đã sửa đổi một số nội dung về ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Chi tiết về trình tự thủ tục Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại cơ quan thuế và các cơ quan liên quan cũng được hướng dẫn cụ thể trong nội dung của Nghị định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2019.

7.Kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng

Ngày 09/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

Theo đó, kế hoạch nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà nước phải căn cứ vào các thông tin sau:

– Tầm quan trọng của tuyến luồng đối với hoạt động hàng hải, khai thác cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng tại khu vực.

– Số liệu thống kê trong 03 năm gần nhất về khối lượng hàng hóa, lượt tàu thông qua cảng;

– Diễn biến sa bồi, kết quả nạo vét duy tu trong thời gian 03 năm gần nhất để dự báo khối lượng nạo vét duy tu;

– Số liệu thống kê kích thức cỡ tàu và mớn nước khai thác hành hải trên luồng, tần suốt và cao độ mực nước chạy tàu hiệu quả.

– Phương án vị trí đổ chất nạo vét phù hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố, chấp thuận.

Thông tư 35/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 và bãi bỏ Thông tư 25/2013/TT-BGTVT, Thông tư 28/2015/TT-BGTVT.

 

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

 

TTSố văn bảnNội dungBan hành/Hiệu lực
179/2019/NĐ-CPNghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.26/10/201910/12/2019
207/2019/TT-BXDThông tư 07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng07/11/201901/01/2020
323/2019/TT-NHNNThông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán22/11/201910/12/2019
491/2019/NĐ-CPNghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai19/11/201905/01/2020
52415/QĐ-NHNNQuyết định 2415/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/201418/11/2019
690/2019/NĐ-CPNghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động15/11/201901/12/2019
743/2019/TT-BGTVTThông tư 43/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam07/11/201901/08/2020
807/2019/TT-BXDThông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng07/11/2019 05/11/2019
942/2019/TT-BGTVTThông tư 42/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải16/09/201901/11/2019
1041/2019/TT-BGTVTThông tư 41/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa30/10/201901/7/2020
1135/2019/TT-BGTVTThông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển09/9/201901/11/2019