Các hãng tàu nước ngoài đang thu gần 10 loại phụ phí

25/02/24 5:41 PM

Các hãng tàu nước ngoài đang thu khoảng gần 10 loại phí, phụ phí với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.

Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, cho biết các hãng tàu nước ngoài đã đồng loạt tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng (THC) với mức tăng khoảng 10-20%.

Các hãng tàu nước ngoài muốn điều chỉnh phí, phụ phí, chỉ cần niêm yết thay đổi giá trước thời điểm điều chỉnh giá 15 ngày

Việc các hãng tàu tăng phí, phụ phí gây ảnh hưởng tới quyền lợi doanh nghiệp xuất khẩu, logistics nội địa, đặc biệt trong bối cảnh hơn 90% hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đang được chuyên chở bởi các hãng tàu nước ngoài.

Theo Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam, các hãng tàu nước ngoài hiện nay muốn điều chỉnh các loại phí và phụ phí, chỉ cần niêm yết thay đổi giá trước thời điểm điều chỉnh giá 15 ngày và không phải thông qua kiểm tra, giải trình các yếu tố cấu thành phí và phụ phí (theo Nghị định 146/2016 của Chính phủ về niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển).

Hiện nay, các hãng tàu đang thu khoảng 10 loại phụ phí đối với hàng hóa tại cảng biển (như phụ thu phí THC, phụ thu chứng từ, phụ thu xăng dầu, vệ sinh container…).

Theo đó, phí xếp dỡ (THC – phụ phí xếp dỡ tại cảng được tính trên mỗi container và theo số lượng container hàng hóa của đơn vị gửi hàng nhằm chi trả cho việc xếp dỡ hàng tại cảng) được thu dựa theo từng loại container. Container 20 feet khô có mức phí trung bình khoảng 139 USD và 213 USD/container 40 feet; container 20 feet lạnh có phí THC khoảng 184 USD và 266 USD/container 40 feet lạnh.

Ngoài phí THC, các hãng tàu còn thu phụ phí chì seal (khoảng 9 USD), Phí chứng từ (25 USD), điện giao hàng (25 USD), Phụ phí xăng dầu (15 USD), Phí cân bằng container (28 USD), Phí cân bằng thiết bị (94 USD).

Ngoài ra, các hãng tàu còn thu của các chủ hàng phụ phí giảm thải lưu huỳnh. Theo đó, với các container 20 feet tiêu chuẩn có mức phí 20 USD; container 40 feet cao có mức 40 USD; container 20 feet lạnh có mức 50 USD và 100 USD/container 40 feet lạnh.

Báo Giao thông