Cảng Cam Ranh tăng trưởng lợi nhuận 74% so với cùng kỳ 2018

8/07/19 8:28 AM

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cho biết, tổng sản lượng hàng thông qua cảng 6 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 1,5 triệu tấn, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ và đạt 60% so với kế hoạch.

Doanh thu đạt 71 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ và đạt 30,3% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng trưởng 74% so với cùng kỳ và đạt 62% so với kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cảng Cam Ranh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về thị trường, hỗ trợ và làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, cải tiến quy trình công nghệ xếp dỡ, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cảng Cam Ranh đã giữ vững được thị trường hiện có, phát triển thêm các khách hàng mới, trong đó có một số khách hàng mới là các nhà đầu tư, các đơn vị Logictics đã đến Cảng đàm phán, thỏa thuận để đưa hàng thiết bị điện gió của các dự án khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên nhập qua Cảng.

Trước đó vào năm 2018, lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển, sản lượng hàng thông qua cảng Cam Ranh vượt cột mốc 2 triệu tấn năm (đạt gần 2,5 triệu tấn), các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt xa so với kế hoạch đề ra.

Cảng Cam Ranh chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào giữa năm 2015. Hiện nay, cảng Cam Ranh là một trong những cảng biển có lượng tàu, hàng hóa thông qua lớn trong khu vực Nam Trung Bộ với 2 cầu tàu tổng chiều dài hơn 600m có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000DWT.