Cảng Hải Phòng khởi động dự án xây dựng các bến container tại bến cảng Lạch Huyện

VTV1