Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 9 triệu trong năm 2019