Chung kết “Ngày hội sáng tạo Vinalines 2018”

3/10/18 3:38 AM


Ngày 02/10/2018, Chung kết “Ngày hội sáng tạo Vinalines 2018” cũng đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đây là diễn đàn nhằm khơi dậy và phát huy những tiềm năng sáng tạo trong hoạt động/dịch vụ chăm sóc khách hàng. Rất nhiều ý tưởng, sáng kiến có giá trị trong  các giải pháp chăm sóc khách hàng, cải tiến công cụ sản xuất, hiện đại hóa các thủ tục trong sản xuất kinh doanh,…đã được các đơn vị/cá nhân mang đến diễn đàn này./.