Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Chăm lo cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

20/04/20 6:30 AM

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2020 trong các cấp công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội các quốc gia trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, trong đó có ngành Hàng hải và cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Hàng hải, ngày 10/4/2020 Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản số: 193/KH-CĐHHVN về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 với chủ đề là: “Lao động năng suất cao, an toàn – Việc làm, phúc lợi đảm bảo”.

Mục đích là tập trung các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện bảo vệ, chăm lo cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là trong việc tham gia với chuyên môn tìm kiếm, triển khai các giải pháp duy trì hoạt động SXKD, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch.

Theo đó, một số hoạt động trọng tâm mà các cấp Công đoàn Tổng công ty cần tập trung nghiên cứu, chọn lọc, tổ chức trong Tháng Công nhân năm 2020 gồm:

– Tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, NLĐ thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các quy định của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến đoàn viên, NLĐ.

Hình ảnh cán bộ Cảng Cần Thơ tuyền truyền và phát khẩu trang tới thuyền viên, người lao động

– Vận động cán bộ, đoàn viên, NLĐ nỗ lực vượt khó khăn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, lao động an toàn, kỷ luật, trách nhiệm, nâng cao năng suất lao động, đồng hành với lãnh đạo đơn vị tìm kiếm và triển khai các giải pháp góp phần duy trì, ổn định hoạt động SXKD, từ đó đảm bảo việc làm, tiền lương, phúc lợi cho chính đoàn viên, NLĐ.

– Đề xuất với người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo ATVSLĐ, tích cực giám sát việc thực hiện nội quy ATVSLĐ, các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của NLĐ và hiệu quả SXKD.

– Đề xuất với cấp ủy, chuyên môn tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của đoàn viên, NLĐ; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động.

Cảng Sài Gòn trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh

– Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị NLĐ, nghiên cứu tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nghị quyết hội nghị NLĐ để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

– Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật lao động cho NLĐ.

– Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ như: thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, duy trì các hoạt động luyện tập thể thao cho NLĐ tại nơi làm việc…

– Đặc biệt, cần tập trung quan tâm, chăm lo các đối tượng NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp về việc làm, thu nhập, phúc lợi bởi dịch Covid-19. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho NLĐ trực tiếp làm việc tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao; cường độ, tính chất lao động phức tạp, nguy hiểm.

– Phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động sản xuất và công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tạo sức lan tỏa, tinh thần trách nhiệm, ý thức chia sẻ với cộng động trong mỗi cán bộ, đoàn viên, NLĐ

– Thực hiện phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; phát triển đảng trong CNLĐ gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại hội Đảng các cấp.

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Công nhân Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng làm tàu RORO trong thời kỳ phòng chống dịch Covid-19

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để CNLĐ được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.

Tất cả các hoạt động được tổ chức trong Tháng Công nhân năm 2020 cần hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và quy định của công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo sự lan tỏa trong đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, được người sử dụng lao động hỗ trợ, hưởng ứng.

Chi tiết nội dung công văn số 193/KH-CĐHHVN xem tại đây!

Công đoàn TCT