Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

9/07/19 10:17 AM

Trong 3 ngày (01, 02, 03 tháng 7 năm 2019), Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với cán bộ công đoàn cơ sở tại 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đồng chí Lê Phan Linh – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Phạm Văn Lin, đồng chí Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ kế toán công đoàn các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị ở cả 3 miền đã có rất nhiều ý kiến từ Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở chia sẻ về thực trạng hoạt động công đoàn tại đơn vị; những nhóm kiến nghị, đề xuất cách thức, giải pháp triển khai phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, trong đó tập trung thảo luận sâu vào việc thực hiện 3 khâu đột phá đã được đặt ra tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự Hội nghị cũng nêu lên những nhận xét đối với phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn hiện nay; một số giải pháp trong nội dung, phương thức hoạt động công đoàn để thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn, trong đó tập trung vào sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng hành giữa tổ chức công đoàn và chuyên môn; nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn để tham gia quản lý sâu hơn, hiệu quả hơn; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động đối với cán bộ, đoàn viên, NLĐ về chiến lược, định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của đơn vị để mỗi NLĐ nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự ổn định, phát triển bền vững của doanh nghiệp; từ đó lãnh đạo doanh nghiệp có điều kiện thực hiện chăm lo tốt hơn đến quyền lợi, phúc lợi cho người lao động.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cả đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và lãnh đạo các doanh nghiệp. Theo đó, về phía Công đoàn cơ sở, phải liên tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, tính chất lao động và từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp; đội ngũ cán bộ công đoàn luôn phải trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kịp thời cập nhật kiến thức chính trị – kinh tế – xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; có giải pháp chủ động trong nguồn lực tài chính công đoàn để thực hiện có hiệu quả hơn chức năng tham gia quản lý, chăm lo “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên, NLĐ; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn để có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bên trong thực hiện nhiệm vụ SXKĐ và hoạt động công đoàn.

Về phía người sử dụng lao động, Đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động, tôn trọng người lao động, luôn có ý thức quan tâm đến việc làm, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới chăm lo quyền lợi, phúc lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ ở các nước trên thế giới mang lại những cơ hội to lớn nhưng cũng tiềm ẩn không ít những khó khăn, thách thức cùng với việc Việt Nam tham gia các hiệp định kinh tế thế hệ mới mà gần đây nhất là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, việc tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với cán bộ công đoàn cơ sở của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động cùng nhau chia sẻ, tìm ra được tiếng nói chung, đồng hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng doanh nghiệp và Tổng công ty trong giai đoạn sắp tới khi Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải cũng sẽ thực hiện chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần là một trong những nét mới trong nội dung, phương thức hoạt động công đoàn./.

Công đoàn Tổng công ty