Đại hội Chi bộ cơ sở Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết – chuyên nghiệp – năng động – trách nhiệm – hiệu quả

12/06/20 7:30 AM

Ngày 10/6/2020, Chi bộ cơ sở Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Phan Linh, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm: Đoàn kết – chuyên nghiệp – năng động – trách nhiệm – hiệu quả, các đại biểu dự Đại hội đã sôi nổi thảo luận, đánh giá những kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 -2020, xác định những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Cơ quan Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia quản lý, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, hướng về cơ sở, động viên các bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, của dân tộc, của Ngành Hàng hải, đoàn kết, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định để tiếp tục phát triển.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ cơ sở Cơ quan Công đoàn Tổng công ty đã khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Chi bộ lần thứ IX đã đề ra: Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: trên 80% các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 93% doanh nghiệp đã ký kết TƯLĐTT, tổ chức tốt “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động”, Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức Tết sum vầy cho CNLĐ… qua đó hỗ trợ hơn 4.000 lượt CNLĐ khó khăn, với số tiền gần 5 tỷ đồng; Vận động người lao động tham gia ủng hộ các quỹ, các chương trình an sinh xã hội đạt trên 80 tỷ đồng; giải quyết cơ bản tình trạng nợ lương, BHXH kéo dài tại một số doanh nghiệp; phát triển trên 3 nghìn đoàn viên, thành lập 09 CĐCS…

Về công tác xây dựng Đảng: Đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; đã thực hiện kiểm tra, giám sát được 18 đảng viên; là Chi bộ có tỷ lệ đảng viên cao nhất của Đảng bộ Tổng công ty: 19/21 CBCCLĐ, đạt tỷ lệ 90,5%; gần 80% đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ IX, Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá của tổ chức Công đoàn: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đủ phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngành Hàng hải thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Lê Phan Linh thay mặt Đảng ủy Tổng công ty đánh giá cao những nỗ lực mà toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -2020 rất quan trọng, là tiền đề, cơ sở để Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Cơ quan Công đoàn Tổng công ty thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ X, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Tổng công ty. Chi bộ cần phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần vào thành tích chung của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI gồm 05 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Công đoàn TCT