Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 – 2025

1/07/23 10:08 AM

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2023, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Sơ kết Nghị quyết của Trung ương; Lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty và trực tuyến tại điểm cầu các đảng bộ trực thuộc.

Tham dự Hội nghị về Ban Trung ương Đảng có: Đồng chí Phạm Đức Tiến, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Đồng chí Ngô Xuân Hồng, Phó vụ trưởng vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó vụ trưởng vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí đại diện Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương.

Về phía Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương có: Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Uỷ biên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Về phía Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các Ủy viên Ban thường vụ; các Ủy viên Ban chấp hành; các đồng chí Phó Tổng giám đốc; Uỷ viên UBKT Đảng uỷ TCT; Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên Chi bộ trực thuộc; Lãnh đạo và chuyên viên các Ban chuyên trách Đảng ủy; các tổ chức đảng: Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Thị Thu Hương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty tập trung tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng thời, triển khai các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng biên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã thay mặt Ban Thường vụ, trình bày báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo báo cáo, với quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020, 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, đã phất cao ngọn cờ, quyết tâm chèo lái con tàu VIMC, tiến ra biển lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Tuy nhiên giai đoạn 2020 – 2023, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, và xây dựng Đảng, tại Đảng bộ Tổng công ty diễn ra trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, và có nhiều yếu tố không thuận lợi, do bùng phát của dịch bệnh Covid-19, và cuộc xung đột giữa Nga, Ukraina đã làm suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngành Hàng hải.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, Triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, phát huy hiệu quả hệ sinh thái: cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải, để giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt và đạt hiệu quả cao. tạo nên những thành tích ấn tượng; nổi bật là:

Công ty mẹ – Tổng công ty đã hoàn thành công tác cổ phần hóa, và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 8/2020, Tổng công ty đã trở thành công ty đại chúng quy mô lớn, tuân thủ theo các nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, dành cho các công ty đại chúng của Việt Nam.

Giai đoạn 2020 – 2022, Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt, 41.850 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt, 18,7%/năm, doanh thu thực hiện hàng năm đều tăng hơn 50% so với kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2022, tăng 38% so với năm 2020.

Tổng lợi nhuận giai đoạn 2020 – 2022 đạt, 7.359,55 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2022 tăng hơn 6 lần so với năm 2020, và lọt vào Top 50 doanh nghiệp, có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Từ năm 2020 đến 2022, nộp ngân sách tăng bình quân 5,24%/năm, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là trên 5%/năm.

Cùng với sự tăng trưởng của kết quả sản xuất kinh doanh, quy mô của Tổng công ty giai đoạn 2020 – 2023 cũng tăng trưởng mạnh. Tổng tài sản tăng trưởng bình quân, 5%/năm. Đến 30/6/2023, tổng tài sản ước đạt, 27.179 tỷ đồng, tăng 11%; Vốn chủ sở hữu ước đạt, 14.672 tỷ đồng, tăng 56%.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Tổng công ty thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ban thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc chỉ đạo phổ biến quán triệt, và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của TW, của cấp ủy cấp trên và cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

Để định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, người lao động vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của Nhà nước cũng như của Đảng ủy Tổng công ty. Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức: 18 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện 6 lượt kiểm tra, 14 lượt giám sát chuyên đề. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trực thuộc đã thực hiện kiểm tra, giám sát với hơn 50 lượt đối với tổ chức đảng, 27 lượt đảng viên về nội dung thực hiện Chỉ thị số 05. 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty viết Bản cam kết thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty đã đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương bình xét khen thưởng 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Nam Hoàng – thuộc Đảng bộ Cảng Đà Nẵng, đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương giải thưởng, “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ 14 năm 2023.
Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ.

Thực hiện quyết định số 1154, ngày 1/3/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, về việc thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện kiện toàn các Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng bộ toàn Tổng công ty. Xây dựng, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để đảm bảo nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng công ty theo quy định số 87, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư. Bộ máy giúp việc Đảng ủy Tổng công ty hiện có 14 cán bộ chuyên trách, và 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, được giao nhiệm vụ kiêm giữ chức Trưởng các Ban.

Về việc tiếp nhận, chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên từ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đảng ủy Tổng công ty đã tích cực phối hợp với Ban Thường vụ của các tỉnh, thành phố nơi có các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty hoạt động trên địa bàn, tổ chức lễ chuyển giao và tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Đến nay đã thực hiện tiếp nhận 16 tổ chức đảng, với 1.323 đảng viên.

Về công tác phát triển đảng viên mới, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xem xét chuẩn y kết nạp, 104 đảng viên mới, đạt 69,33% Nghị quyết Đại hội 6 đề ra.

Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ Tổng công ty đều đạt hoàn thành tốt, và hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ trở lên. Tổ chức đảng các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là, 85,43%. Đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là, 95,9%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 6 đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ Tổng công ty đã xét khen thưởng cho 35 tổ chức đảng, và 92 đảng viên có thành tích xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Tổng công ty trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đã đạt được kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, đảm bảo an ninh an toàn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Đức Phong yêu cầu Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy tính chủ động, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình trong cấp ủy để ngày càng vững mạnh, bổ sung quy chế làm việc, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo.

Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề, năm nền tảng tạo đà cho hoàn thành kế hoạch 5 năm 2020 – 2025, song cũng là năm được dự báo vô cùng khó khăn thách thức đối với VIMC. Mục tiêu đặt ra đối với Đảng bộ và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là phải hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Để đạt được các mục tiêu trên đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung suy nghĩ, đóng góp vào công việc chung; đề xuất các giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho từng đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí Lê Anh Sơn, đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty cũng như các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đồng tâm, đoàn kết để cùng nhau lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của Tổng công ty nói chung.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp”, Ban Thường vụ Đảng ủy tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền 2018-2022; tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025; tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Đảng viên giữa nhiệm kỳ 2020-2025.