Đảng uỷ Cảng Đà Nẵng “Tập trung nguồn lực để mở rộng, phát triển hệ thống cảng biển, logistics” trong năm 2024

16/01/24 10:19 AM

Ngày 15/01/2024, Đảng ủy Cảng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết các mặt công tác Đảng năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Chung- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng.

Về phía Cảng Đà Nẵng có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty; Ban Điều hành, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bí thư các chi bộ/Đảng bộ trực thuộc, Trưởng các Phòng/Ban/Trumg tâm, Giám đốc Xí nghiệp thuộc Cảng và các chức danh tương đương, Giám đốc các đơn vị thành viên.

Đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng chủ trì Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy báo cáo công tác Đảng năm 2023. Theo đó, Năm 2023, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Cảng Đà Nẵng vẫn duy trì tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Cảng Đà Nẵng khẳng định vị thế, tầm vóc là cảng biển lớn của Việt Nam, được đánh giá ghi nhận và nhận được nhiều giải thưởng cao do Trung ương và địa phương bình chọn. Đời sống, việc làm của người lao động luôn được duy trì ổn định, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại các đơn vị. Đảng ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của đảng, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Các đơn vị chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm triển khai công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh nghiệp, thực hiện tốt các chương trình đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội… Công tác an ninh quốc phòng, an ninh cảng biển, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được thực hiện tốt, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.

Năm 2023, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng được Đảng ủy Tổng Công ty khen tặng với các thành tích Đảng bộ Cảng Đà Nẵng là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cá nhân đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2019-2023.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ủy nhận thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau: Công tác sản xuất tại hiện trường còn xảy ra tai nạn lao động, sự cố phương tiện thiết bị, hư hỏng hàng hoá. Năng suất khai thác tàu tuy có cải thiện nhưng chưa đáp ứng so với kỳ vọng. Việc triển khai các dự án đầu tư và tiến độ xây dựng cơ bản còn chậm so với kế hoạch. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị còn chậm triển khai; thủ tục phát triển đảng viên tại các đơn vị chưa kịp thời, nhanh chóng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chung- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng đánh giá cao những nỗ lực của ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV Cảng Đà Nẵng đã vượt qua rất nhiều thách thức, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống thu nhập cho người lao động. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cần tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có trong khai thác các loại hàng bách hóa; đồng thời nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các giải pháp để tối ưu hóa quy trình khai thác, tiết giảm chi phí; nghiên cứu phát và đẩy mạnh chuỗi các dịch vụ logistics…

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng đã quán triệt các cấp ủy tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai có hiệu quả các mặt công tác Đảng trong năm 2024. Cụ thể là, Xác định chủ đề của năm 2024 “Tập trung nguồn lực để mở rộng, phát triển hệ thống cảng biển, logistics”, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Cảng Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung nguồn lực để mở rộng, phát triển hệ thống cảng biển, logistics”. Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong các đơn vị; giữ vững an ninh chính trị, an ninh cảng biển, không để bị động, xảy ra tình huống bất ngờ. Phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt ít nhất 13.060.000 tấnsản lượng container thông qua Cảng đạt ít nhất 700.000 teus, Thu nhập bình quân của người lao động đảm bảo ổn định, 100% đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách.

Hội nghị cũng đã tiến hành công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Chung – thay mặt BTV Đảng ủy VIMC (thứ 3 từ trái sang) trao giấy khen cho Tập thể BTV Đảng ủy Cảng Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Đình Chung – thay mặt BTV Đảng ủy VIMC (thứ 3 từ trái sang) trao giấy khen cho 4 Đảng viên vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 5 năm liên tục 2019-2023

Đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng (thứ 3 từ phải sang) trao giấy khen cho 5 Chi bộ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Cảng Đà Nẵng