Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến, triển khai các quy định, quyết định của Ban Bí thư

19/02/22 8:28 AM

Chiều 18/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm phổ biến, triển khai các quy định, quyết định của Ban Bí thư: Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 về chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 54-QĐ/TW ngày 11/1/2022 về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (dự trực tuyến tại điểm cầu Bộ Thông tin và Truyền thông).

Về phía Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập các đề án 287, 288, 219; lãnh đạo cấp Vụ các ban Đảng Trung ương; Ban Cán sự Đảng của Uỷ Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Đảng uỷ Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng uỷ trực thuộc.

images3122395-DUK-6

Đồng chí Nguyễn Quang Dương – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được giao chủ trì, xây dựng 3 đề án sửa đổi, bổ sung: Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quyết định 219-QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Trong thời gian tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình các Đề án, Ban Bí thư đã thông qua và ban hành Quy định số 47-QĐ/TW thay thế Quy định số 288-QĐ/TW; Quy định số 48-QĐ/TW thay thế Quy định số 287-QĐ/TW; Quyết định số 54-QĐ/TW thay thế Quyết định 219-QĐ/TW.

Khái quát lý do, bối cảnh ban hành Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, Quyết định số 54-QĐ/TW, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ quán triệt, triển khai các quy định, quyết định của Ban Bí thư là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định, quyết định vừa được ban hành. Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW bao phủ hầu hết các cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp Trung ương (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ). Đồng thời, việc quán triệt các nhiệm vụ nhằm yêu cầu lãnh đạo các đảng ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở liên tục chỉ đạo, kiểm tra, lãnh đạo, giám sát các đảng ủy cơ sở thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

images3122396-DUK-1

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: “Các tổ chức cơ sở Đảng triển khai tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định sẽ góp phần lan tỏa mô hình tiêu biểu, điển hình đến các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương khác trên cả nước”, đồng thời nêu rõ vai trò phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 54-QĐ/TW trong quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối và Văn phòng Đảng uỷ Khối phổ biến, triển khai những điểm mới của Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, Quyết định số 54-QĐ/TW của Ban Bí thư, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các chủ sở hữu, cơ quan Đảng, Ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Cùng với việc thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến các quy định, quyết định của Ban Bí thư, một số đại biểu mong muốn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sớm có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng đơn vị, nhất là làm rõ cơ chế phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đại biểu tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghe phổ biến, triển khai quy định số 47, 48 của Ban Bí thư

Kết luận Hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong triển khai quán triệt Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, Quyết định số 54-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời nêu rõ, đây là bước thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Đồng chí lưu ý, sau Hội nghị này, cấp uỷ các cấp quán triệt đúng nội dung của các quy định, quyết định, nhất là tập trung vào những điểm mới được sửa, bổ sung; làm rõ những điểm mới xuất phát từ quy định mới của Đảng, Nhà nước cũng như xuất phát từ thực tiễn; từ đó nhận thức, tổ chức thực hiện sâu sát, chặt chẽ hơn.

Đồng chí yêu cầu Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp thu những ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị và theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, Quyết định số 54-QĐ/TW. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

DNTW