”Đổi mới, Sáng tạo” phải bắt nguồn từ nhận thức và tư duy của người đứng đầu

17/02/20 10:02 AM

Để vượt qua con sóng lớn nhất trong hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã trải qua quá trình tái cơ cấu toàn diện và quyết liệt. Nhưng để thực sự hồi sinh và phát triển trong thời đại cạnh tranh ngày càng gay gắt, VIMC cần phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Điều này chỉ thực sự hiệu quả khi nó bắt nguồn từ nhận thức và tư duy của người đứng đầu doanh nghiệp, từ đó lan tỏa, truyền cảm hứng đến từng cán bộ nhân viên của mình.

Đổi mới, sáng tạo từ người đứng đầu

Theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lê Anh Sơn, giai đoạn năm 2018-2019, khởi sự cho tiến trình thay đổi, hoạt động đổi mới, sáng tạo của Tổng công ty bước đầu gặt hái một số kết quả tích cực và tinh thần đổi mới, sáng tạo đã dần lan tỏa đến các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty thông qua các chương trình hành động của Hội đồng Đổi mới sáng tạo (ĐMST) cũng như những hoạt động của Ngày hội sáng tạo năm 2018 và năm 2019. Các sáng kiến đã, đang và sẽ triển khai chủ yếu là các sáng kiến có ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng công nghệ 4.0 như: AI, Big Data, IoT, Cloud…Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp thành viên vẫn hoạt động thua lỗ, hoặc kém hiệu quả vì nguyên nhân quan trọng do chậm đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động của Tổng công ty.

Bước sang năm 2020, để có thể tham gia sâu hơn và thực hiện thành công bất cứ một quá trình đổi mới nào, Tổng công ty cùng các doanh nghiệp thành viên cần tạo ra các yếu tố kích thích, giải phóng năng lực sáng tạo, tạo mô hình mẫu, khuyến khích sự tự tin, tạo nguồn cảm hứng cho tư duy đổi mới và dần loại bỏ những rào cản, quy tắc độc đoán để đội ngũ mạnh dạn đón nhận sự thay đổi. Mỗi một doanh nghiệp của Tổng công ty phải là một trung tâm đổi mới, sáng tạo và những nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt.

Để từ đó truyền cảm hứng đến các thành viên khác

Lãnh đạo doanh nghiệp đi đầu trong tư duy đổi mới, sáng tạo nhưng chừng ấy là chưa đủ! Để sự đỏi mới được vận hành trơn tru và lâu bền, người lãnh đạo cần truyền cảm hứng cho nhân viên sẵn lòng đồng hành cùng. Bởi lẽ chiến lược đổi mới sáng tạo thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào tinh thần của lực lượng lao động trong doanh nghiệp – những nhân viên cấp dưới liệu đã sẵn sàng để thay đổi hay chưa. Để làm được như vậy thì lãnh đạo các doanh nghiệp cần tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên tích cực tìm kiếm, thể nghiệm các ý tưởng của mình và hãy chào đón các ý tưởng thay đổi nhằm phát huy óc cải tiến của đội ngũ cũng như để họ góp phần tham gia thiết kế nên những sự thay đổi cho doanh nghiệp, dù quá trình đổi mới tại doanh nghiệp là một thách thức không hề nhỏ đối với các nhà lãnh đạo trong công tác quản lý con người hiện nay.


Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 199/NQ-ĐU về Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của Tổng công ty. Nghị quyết đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty đó là: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển để tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới; Thực hiện chuyển đổi số thông qua ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để; Tinh gọn bộ máy hoạt động, cắt giảm tác nghiệp hoạt động, quy trình dư thừa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Kết nối với các nguồn lực bên ngoài nhằm tạo nên một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo giữa các doanh nghiệp trong Tổng công ty và bên ngoài. Xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động đổi mới, sáng tạo nhằm thu hút các nguồn lực tham gia…

Nội dung cụ thể của Nghị quyết xem tại đây.