Đội tàu biển Việt Nam tiếp tục nằm trong Danh sách trắng năm 2023

5/01/24 11:10 AM

Năm 2023, đội tàu biển Việt Nam nằm trong Danh sách trắng của Tổ chức hợp tác kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực châu Á – Thái Bình Dương (Tokyo MOU), xếp thứ 7/40 quốc gia trong Danh sách trắng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến 30/11/2023, đội tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam đang duy trì hoạt động là 1.188 tàu (năm 2022 là 1.246 tàu) với tổng trọng tải là 11,10 triệu tấn (năm 2022 là 10,9 triệu tấn), tổng dung tích là 6,79 triệu GT (năm 2022 là 6,7 triệu GT).

Năm 2023, đội tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam đang duy trì hoạt động là 1.188 tàu (giảm so với năm 2022).

Số lượng tàu biển hoạt động tuyến quốc tế là 578 tàu với tổng trọng tải là 9,73 triệu tấn, tổng dung tích là 5,92 triệu GT. Trong đó, có 293 tàu mang lưỡng cấp với tổng trọng tải là 7,77 triệu tấn, tổng dung tích là 4,69 triệu GT.

Lý giải vì sao số lượng tàu biển giảm nhưng tổng trọng tải vẫn tăng năm 2023, Phòng Tàu biển – Cục Đăng kiểm VN cho biết, tàu biển giảm số lượng do một số tàu đã chuyển vùng hoạt động từ tàu biển xuống phương tiện thuỷ nội địa, số khác được bán cho nước ngoài. Song, tổng trọng tải lớn hơn do các chủ tàu mua bổ sung các tàu có trọng tải lớn hơn, chủ yếu để chở dầu.

Cụ thể, trong năm 2023, có 69 tàu bị rút cấp tàu do bị quá hạn kiểm tra, tai nạn chìm đắm, bán ra nước ngoài hoặc chuyển sang hoạt động phương tiện thủy nội địa. Bên cạnh đó, có 15 tàu được đăng ký mới vào phân cấp của VR (11 tàu mua từ nước ngoài, 4 tàu hoàn thành đóng mới).

Ngoài ra, hiện cả nước cũng có 73 tàu biển đang đóng mới (tuy nhiên chỉ có 35 tàu đang thi công, 38 tàu đã dừng thi công trên 1 năm).

Cục Đăng kiểm VN cũng cho biết, từ 1/1 – 30/11/2023 tại khu vực Tokyo MOU, có 36 lượt tàu treo cờ Việt Nam bị lưu giữ bởi chính quyền cảng nước ngoài (PSC) trên tổng số 776 lượt tàu bị kiểm tra, tỷ lệ lưu giữ PSC là 4,64% (tăng nhiều so với năm 2022 là 1,9%).

Báo cáo hàng năm 2023 của Tổ chức Hợp tác kiểm tra nhà nước cảng biển khu vực châu Á – Thái Bình Dương (Tokyo MOU) tiếp tục đánh giá đội tàu biển Việt Nam nằm trong Danh sách trắng (xếp thứ 7/40 quốc gia trong Danh sách trắng).

Cục Đăng kiểm VN cũng tiếp tục được đánh giá xếp hạng trong nhóm các tổ chức đăng kiểm thực hiện chức năng tốt (xếp thứ 10/18 tổ chức đăng kiểm thực hiện chức năng tốt).

Trong khi đó, từ 1/1 – 30/11/2023, tại khu vực Paris – MOU có 4 lượt tàu biển bị lưu giữ PSC trên tổng số 17 lượt tàu bị kiểm tra, tỷ lệ là 23,5%; tại khu vực Indian – MOU không có lượt tàu biển bị lưu giữ PSC và có tổng số 58 lượt tàu bị kiểm tra, tỷ lệ là 0%.

Cục Đăng kiểm VN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện Đề án duy trì đội tàu biển Việt Nam trong Danh sách trắng – xám của Tokyo MOU, thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường khả năng hoạt động an toàn của đội tàu và giảm thiểu tàu bị lưu giữ PSC.

Báo Giao thông