Đón ngày mới cùng công nhân chi nhánh Cảng Tân Vũ – Công ty CP Cảng Hải Phòng