Gặp mặt, tri ân, chia tay các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ