Hiệp hội chủ tàu Đông Nam Á, tổ chức hợp tác nhằm thúc đẩy vận tải hàng hóa khu vực và thế giới

28/05/20 9:14 AM

Tháng 11 năm 1975, 53 đại biểu từ năm quốc gia thành viên sáng lập của ASEAN đã họp tại Jakarta thủ đô Indonesia. Xuất phát từ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn và tăng cường việc vận tải hàng hóa trong khu vực cũng như góp phần phát triển thương mại trong nội khối ASEAN và thế giới, Liên đoàn các chủ tàu ASEAN (FASA) đã được hình thành. FASA được chấp thuận là một tổ chức phi chính phủ ASEAN tại Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Thường vụ ASEAN tổ chức tại Manila (Philippines) ngày 21 tháng 5 năm 1981. Trụ sở của FASA được đặt tại Singapore.

fasa logo -180px

Thành viên của FASA bao gồm Hiệp hội chủ tàu của 10 nước thành viên ASIAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Các thành viên FASA có tàu biển hoạt động trên toàn thế giới. Họ phải tuân theo các quy tắc, quy định quốc gia và quốc tế. Trong những năm gần đây, FASA đã đóng vai trò chủ động trong việc kiểm tra một số quy tắc và quy định này. FASA cũng trở thành diễn đàn cho các chủ tàu ASEAN về những vấn đề liên quan hoạt động và lợi ích của mình.

 

 


Ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA) giữ cương vị Chủ tịch FASA nhiệm kỳ năm 2020.


 

 

Mục tiêu của FASA là:

• Thúc đẩy, phát triển, duy trì sự hợp tác cũng như phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên về chính sách vận tải cũng như những vấn đề liên quan khác mang lợi ích chung;

• Xây dựng quan điểm chung về các vấn đề ASEAN và quốc tế liên quan đến các thành viên FASA, đặc biệt là trong việc tạo ra sự cân bằng về quyền và trách nhiệm giữa các nước phát triển và đang phát triển trong vận tải hàng hải;

• Cải thiện hoặc hỗ trợ cải thiện các dịch vụ và điều kiện vận tải, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy tăng trưởng tối ưu thương mại quốc tế;

• Đại diện cho các thành viên khi có những vấn đề phát sinh với các chủ hàng, chính quyền cảng, chính phủ, quốc tế và các tổ chức khác.

Vào thời điểm diễn ra đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, FASA cũng khuyến khích các hiệp hội thành viên tham gia vào chiến dịch bấm còi trên các tàu biển hoạt động khắp thế giới như một cử chỉ đoàn kết để công nhận hơn 1,6 triệu người đi biển, những anh hùng vô danh của thương mại toàn cầu, đang giữ cho các quốc gia được cung cấp thực phẩm , nhiên liệu và các vật tư quan trọng như thiết bị y tế quan trọng.