Hội nghị Người lao động của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

9/05/20 12:21 PM

Chiều ngày 08/5/2019, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 phố Đào Duy Anh, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Người lao động của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q. Tổng giám đốc Tổng công ty; Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Ủy viên chuyên trách Hội đồng thành viên; Lãnh đạo các Ban tham mưu Tổng công ty, Ban Quản lý dự án Chuyên ngành hàng hải, Trung tâm CNTT và toàn thể CBNV Văn phòng Tổng công ty, Văn phòng VNL thành phố Hồ Chí Minh (kết nối trực tuyến).

Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q. Tổng giám đốc Tổng công ty đối thoại và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn đã phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2020. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.