Hội nghị người lao động của Công ty mẹ – Tông công ty Hàng hải Việt Nam

23/04/19 5:29 PM

Chiều ngày 23/4/2019, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 phố Đào Duy Anh, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị người lao động của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đây là là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q. Tổng giám đốc Tổng công ty; Đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy viên chuyên trách Hội đồng thành viên; Lãnh đạo các Ban tham mưu Tổng công ty, Ban Quản lý dự án Chuyên ngành hàng hải, Trung tâm CNTT, Trung tâm VTAL và toàn thể CBNV Văn phòng Tổng công ty, VP Đảng ủy, VP Công đoàn Tổng công ty, Văn phòng VNL tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng (kết nối trực tuyến).

Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Các vấn đề về tình hình thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động năm 2018, các thỏa ước lao động tập thể, nội quy kỷ luật lao động, văn hóa công sở, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo, tình hình xây dựng sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy định liên quan đến chính sách người lao động, công khai trích lập các quỹ… đã được trình bày tại Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn đã phát biểu ý kiến, nhấn mạnh đến vị trí và vai trò của lãnh đạo, từng thành viên cán bộ nhân viên Văn phòng cơ quan Tổng công ty. Đây phải là nơi hình thành và phát triển nhiều ý tưởng, nhiều kế hoạch sáng tạo hơn nữa để tạo ra các giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp thành viên có vốn góp của Công ty mẹ.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Theo kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty với sản lượng vận tải biển đạt khoảng 18 triệu tấn, hàng thông qua cảng khoảng 107 triệu tấn, doanh thu hơn 12.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 710 tỷ đồng.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019 của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.