Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2024

28/02/24 6:03 PM

Với sự tham dự của 123 đại biểu đại diện cho các phòng, ban, xí nghiệp trực thuộc, ngày 23/2/2024, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), đồng chí Hà Duy Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Các đồng chí Lê Hồng Quân – Tổng Giám đốc và Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023 và tình hình thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023; báo cáo về việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của NLĐ; báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 và các ý kiến tham luận của đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, chịu ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có việc dừng khai thác bến số 1 phục vụ thi công làm hạn chế năng lực tiếp nhận tàu và hiệu quả khai thác; thiết bị xếp dỡ thiếu và lạc hậu; hệ thống kho chứa hàng cũ, không đảm bảo yêu cầu về công tác PCCC… đã làm cho kết quả SXKD của Công ty không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời từ VIMC, sự ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi từ phía lãnh đạo và các cơ quan, ban, ngành tỉnh Bình Định, đặc biệt là tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết quyết tâm của tập thể lãnh đạo Công ty và toàn thể NLĐ, nên trong năm 2023, các hoạt động SXKD của Công ty vẫn được duy trì ổn định, đời sống, việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi của NLĐ được đảm bảo.

Đồng chí Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, CNV Cảng Quy Nhơn trong năm 2023, Phó Tổng Giám đốc VIMC Lê Quang Trung đề nghị bước sang năm 2024, bên cạnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, Cảng Quy Nhơn cần nghiêm túc thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển cảng xanh; đổi mới công tác quản trị, các quy trình khai thác, quản lý nguyên vật liệu; ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện smart port; đẩy mạnh hơn nữa phong trào Kaizen và đổi mới sáng tạo nhằm lan tỏa đến từng cá nhân NLĐ, giúp thay đổi tư duy, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

Đồng chí Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Từ góc độ đại diện cho NLĐ, đồng chí Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị năm 2024, Ban lãnh đạo và toàn thể NLĐ Cảng Quy Nhơn cần tập trung thực hiện đánh giá chính xác kết quả thực hiện công việc của mỗi cá nhân, phòng ban, đơn vị qua việc đo lường chỉ số KPI để đảm bảo công bằng, minh bạch; có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể tích cực, tiêu biểu, có thành tích đột xuất; phát động, tổ chức các phong trào thi đua phải rõ mục tiêu, chỉ tiêu với các nhóm giải pháp cụ thể, tập trung vào các khâu còn yếu, còn thiếu, các khâu mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Tập trung thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ thực hiện công tác ATVSLĐ và mạng lưới ATVSV nhằm phấn đấu giảm thiểu số vụ TNLĐ, đặc biệt là TNLĐ nặng, TNLĐ chết người. Tập trung xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng cốt lõi của VIMC “Lấy con người làm trung tâm”. Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ, CNV Cảng Quy Nhơn cần nuôi dưỡng lòng tự hào về truyền thống của Cảng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quyết tâm, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, chuyên nghiệp, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân, đóng góp vào sự phát triển của Cảng Quy Nhơn và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể và phát động phong trào thi đua Lao động và quản lý giỏi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2024./.

Công đoàn TCT