Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Vận tải biển VIMC năm 2023

23/02/23 8:54 PM

“Nhìn nhận, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc là cơ sở để có được những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất năm 2023”

Đây là yêu cầu của Tổng giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 của Công ty Vận tải biển VIMC được tổ chức vào sáng ngày 22 tháng 2 năm 2023 tại Hà Nội.

VLC-hnnld2023-0
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Phan Linh – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện các Ban chuyên môn, nghiệp vụ Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty cùng với 152 đại biểu đại diện cho 632 đoàn viên, NLĐ, sỹ quan, thuyền viên Công ty.

Người lao động tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe, thảo luận, tham gia góp ý vào các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ năm 2022, phương hướng thực hiện năm 2023; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện HĐLĐ, thỏa ước L ĐTT, nội quy, quy chế của Công ty. Theo đó, năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những tháng cuối năm nhưng với sự quyết liệt, linh hoạt trong điều hành của ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết, quyết tâm, kỷ cương, chuyên nghiệp của tập thể cán bộ, CNV đã làm nên một năm hết sức thành công của Công ty Vận tải biển VIMC. Các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó về sản lượng bằng 140% kế hoạch, doanh thu bằng 119% kế hoạch, lợi nhuận bằng 109% kế hoạch. Việc làm, tiền lương được đảm bảo với mức thu nhập năm 2022 tăng 11% so với 2021, tăng gần 50% so với năm 2020. Các chế độ chính sách, quyền lợi, phúc lợi của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là đối với sỹ quan, thuyền viên – lực lượng lao động đặc thù của Công ty đều được đảm bảo.

VLC-hnnld2023-2

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Nhiều đại biểu người lao động tham dự Hội nghị là sỹ quan, thuyền viên, cán bộ khối văn phòng cũng trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, xác đáng về chế độ chính sách, công tác quản lý kỹ thuật đội tàu, về đầu tư phát triển, chiến lược nguồn nhân lực cho Công ty… Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đều được Đoàn Chủ tịch lắng nghe, giải đáp thỏa đáng hoặc giao cho các phòng, bộ phận chuyên môn nghiên cứu để trả lời cho NLĐ.

VLC-hnnld2023-3

Tổng giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong năm 2022, Tổng giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh cũng đề nghị lãnh đạo Công ty Vận tải biển VIMC cần đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ những thành tích và tồn tại, hạn chế của năm 2022, nhận diện đầy đủ diễn biến về thị trường năm 2023, từ đây sẽ làm cơ sở để đưa ra được các nhóm giải pháp khả thi, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp trong từng giai đoạn; cùng với đó là tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong mỗi cán bộ, công nhân viên, sỹ quan, thuyền viên sẽ giúp Công ty vượt lên những khó khăn của năm 2023, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD, đầu tư đúng hướng, mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, Tổng công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho NLĐ. Đối với những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động về chế độ chính sách, Tổng giám đốc yêu cầu Công ty cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của NLĐ, đặc biệt là đối với đội ngũ sỹ quan, thuyền viên trên tàu mới giải quyết được đúng, trúng và triệt để.

VLC-hnnld2023-4

Chủ tịch Công đoàn TCT Lê Phan Linh phát biểu tại Hội nghị

Quán triệt quan điểm “hội nghị người lao động là nơi thực hành quy chế dân chủ cơ sở”, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh đề nghị tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị cần nhận thức rõ bức tranh toàn cảnh của VIMC Shipping; tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần làm rõ, cách thức thực hiện; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mỗi cá nhân để làm sao tất cả sẽ cùng nhau vẽ nên một bức tranh toàn cảnh thật đẹp cho năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch chung của Công ty và chương trình công tác của mỗi cá nhân, cần kiểm tra, giám sát, định hướng để kịp thời điều chỉnh tất cả các bộ phận, cá nhân trong tổ chức thực hiện đúng. Coi lao động thuyền viên là lao động đặc thù vất vả, nguy hiểm, nguy cơ rủi ro cao, đồng chí cũng đề nghị Công ty và Công đoàn cần tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên tàu; sỹ quan, thuyền viên cần nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn và thực hiện tự sửa chữa, khắc phục sự cố phát sinh, góp phần hành hải tàu an toàn, hiệu quả. Công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để NLĐ hiểu hơn về Công ty, sự ưu việt trong chế độ chính sách, quyền lợi, phúc lợi dành cho NLĐ, về bản sắc văn hóa doanh nghiệp của VIMC Shipping theo phương châm “lấy người lao động làm trung tâm”. Làm được điều này, NLĐ mới hiểu, yêu, gắn bó và sẵn sàng cống hiến cho Công ty.

VLC-hnnld2023-5

Các đại biểu đã thống nhất nội dung phát động thi đua năm 2023 với các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ rất cụ thể; biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 với ý chí thống nhất, tinh thần quyết tâm cao./.

Công đoàn TCT