Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đoàn thanh niên VIMC khoá III

17/08/22 8:25 AM

Ngày 16/8/2022, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tiến hành tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Đồng chí Đặng Huy Cường – Bí thư Đoàn VIMC, Đồng chí Trần Đức Hùng – Phó Bí thư Đoàn VIMC, Chủ nhiệm UBKT, Đồng chí Doãn Quốc Huy – Phó Bí thư Đoàn VIMC đồng chủ trì Hội nghị từ điểm cầu trụ sở VIMC.

Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Đoàn Thanh niên VIMC hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ (BTV). Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VIMC có 15 đồng chí. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VIMC nhiệm kỳ 2022-2027 hiện bao gồm 05 đồng chí; trong đó, 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư và 02 đồng chí uỷ viên.

Tại Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung quan trọng khác như:

– Phân công nhiệm vụ, công tác trong BCH, BTV và Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

– Chương trình làm việc của BCH Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

– Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2022-2027

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Báo cáo chính trị Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, đề xuất các nội dung hoạt động để công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu của Đảng ủy VIMC và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

BCH Đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã thảo luận về công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.