Hội nghị người lao động Cảng Đà Nẵng năm 2022 – Tiếp đà phát triển, vừng bước cho thời kỳ mới

4/04/22 8:30 AM

Nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra các giải pháp, kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2022, đồng thời thực hiện các nội dung theo quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, ngày 01/4/2022, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury, Cảng Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 với sự tham dự của hơn 140 đại biểu đại diện cho hơn 1000 lao động đang làm việc tại khối Cảng Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Lê Tuấn, Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám Đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, tình hình dịch bệnh covid 19 vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp, tác động sâu rộng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải hàng hóa trên cả nước nói chug và Cảng Đà Nẵng nói riêng. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc “mục tiêu kép”, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh, đời sống vật chất và tinh thần người lao động được ổn định và từng bước nâng cao.

Tiếp đà phát triển, Hội nghị đã thông qua các biện pháp, chỉ tiêu, định hướng để Cảng Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu cho giai đoạn mới. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong các năm qua, Cảng Đà Nẵng vô cùng vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua cùng những danh hiệu, phần thưởng khác từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Đây là nguồn động lực và là sự khích lệ lớn lao đối với tập thể người lao động Cảng Đà Nẵng, giúp Cảng Đà Nẵng vững tin, tiến bước, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho năm 2022 và của cả giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Chung, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng phát biểu tại Hội Nghị.

Hội nghị cũng đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sát, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị Công tỵ. Những ý kiến chỉ đạo đó cùng với các phương hướng hành động của Cảng Đà Nẵng là kim chỉ nam, vạch ra kế hoạch phát triển đưa Cảng Đà Nẵng ngày càng xứng đáng là cảng biển hàng đầu của khu vực.

Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ

Ban thường vụ Công Đoàn Cảng Đà Nẵng nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Với tinh thần và khí thế vì những thành tích đã đạt được trong năm 2021 và Quý 1 năm 2022, Ban Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn đã phát động thi đua năm 2022 với mục tiêu: Đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Các mục tiêu đã được cụ thể hóa cho từng đơn vị, bộ phận và các Trưởng đơn vị coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải phấn đấu hoàn thành, góp phần vào nhiệm vụ và mục tiêu chung của Cảng Đà Nẵng.

Cảng Đà Nẵng