Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang năm 2021

Ngày 02/4/2021, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và sự tham gia của 61 đại biểu cán bộ, đoàn viên, NLĐ VIMC Hậu Giang.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Võ Thanh Phong-Tổng giám đốc VIMC Hậu Giang thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Bà Nguyễn Thị Xuân Phương-Chủ tịch Công đoàn VIMC Hậu Giang trình bày Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn năm 2020 và Báo cáo kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020.

Ông Võ Thanh Phong-Tổng giám đốc VIMC Hậu Giang báo cáo tại hội nghị

Ông Đồng Việt Quốc-Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; Ông Nguyễn Quang Mẫu-Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính trình bày dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2021, Phát động phong trào thi đua năm 2021 và công bố quyết định khen thưởng năm 2020. Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến đối với các văn kiện được trình bày tại Hội nghị.

Bà Hoàng Thị Thanh Hường-PCT Công đoàn VIMC phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Hoàng Thị Thanh Hường-Phó Chủ tịch Công đoàn VIMC ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2020 về sản xuất kinh doanh cũng như công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ chính sách cho người lao động. Trong năm 2021, Công ty cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng thực hiện tốt những nội dung đã ký kết trong Thỏa ước lao động tập thể năm 2021; Thường xuyên phát động phong trào thi đua sản xuất; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, ghi nhận những sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất để kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ người lao động. Toàn thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty tiếp tục nỗ lực, tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đại diện Đoàn chủ tịch và Hội nghị, Ông Võ Thanh Phong-Tổng giám đốc VIMC Hậu Giang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn VIMC và ý kiến đóng góp của người lao động VIMC Hậu Giang để hoàn thiện nội dung các văn kiện Hội nghị và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Sau khi lấy ý kiến biểu quyết các văn kiện với sự nhất trí cao, Thư ký Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021.

Tập thể lãnh đạo trong Công ty đã ký cam kết thực hiện Tuyên bố hành động Đại Lải 2021

Hưởng ứng Tuyên bố hành động Đại Lải của VIMC năm 2021, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, Ban Công ty cùng ký Bản cam kết thực hiện Tuyên bố hành động Đại Lải với quyết tâm cao, cố gắng hoàn thành với kết quả tốt nhất.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao và tin tưởng của tập thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển thành công hơn nữa trong thời gian tới.

VIMC Hậu Giang