Hội nghị Người lao động Công ty Vận tải biển Container VIMC: Tập trung phát triển đội tàu

Tại Hội nghị Người lao động năm 2021, Công ty Vận tải biển Container VIMC và Công đoàn công ty đề ra nhiệm vụ tập trung vào mũi nhọn là vận chuyển, chuyển tải than và phát triển đội tàu chuyển tải than chuyên dụng…

Công ty Vận tải biển Container VIMC là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển. Công ty chuyên vận chuyển hàng từ Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là tới các nước trong khu vực như: Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Thái Lan.

Trước khi có dịch Covid-19, Công ty gặp nhiều khó khăn do lĩnh vực vận tải biển đối mặt với giá cước vận tải ở mức thấp.

“Tuy nhiên, bằng quyết tâm nỗ lực vượt khó của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động Công ty, năm 2020 doanh thu của Công ty vẫn tăng gần 200%, giảm lỗ gần 30% so với năm 2019, chế độ chính sách, công tác chăm lo cho người lao động được đảm bảo” – ông Nguyễn Minh Tuệ – Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đảm bảo việc làm, thu nhập giữ chân đội ngũ sỹ quan, thuyền viên, Công ty và Công đoàn đã tổ chức Hội nghị Người lao động nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt hơn cho người lao động. Tại Hội nghị Người lao động năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn và Công ty thống nhất tập trung thực hiện các nhóm giải pháp, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Đánh giá cao tinh thần vượt khó của lãnh đạo, người lao động Công ty Vận tải biển Container VIMC trong năm 2020, ông Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhận định, Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của thiên tai, dịch bệnh, sự xáo trộn liên tục của bộ máy tổ chức, cán bộ, hạn chế trong phương tiện, thiết bị sản xuất…

Đồng thời, ông Trung đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, người lao động cần tập trung làm tốt tinh thần Tuyên bố Đại Lải 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Tiếp tục quyết liệt tái cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả đi liền với đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh; Tập trung mở rộng mạng lưới khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, củng cố khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới; Tập trung công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai dịch vụ logistics nhằm biến những “nguy” thành “cơ hội”, biến bất lợi thành lợi thế, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021.

Cụ thể, Công ty Vận tải biển Container VIMC cần tập trung vào mũi nhọn là vận chuyển, chuyển tải than; phát triển đội tàu chuyển tải than chuyên dụng song song với duy trì, phát triển các dịch vụ hiện tại ở 3 mảng: Kinh doanh vận chuyển và chuyển tải than, vận chuyển, giao nhận door to door, cho thuê văn phòng. Đây là “nhiệm vụ khó” nhưng cũng là cơ hội để Công ty phát triển.

Tại Hội nghị Người lao động, đại diện sỹ quan, thuyền viên, người lao động của Công ty đã góp ý kiến về chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời chứng kiến lễ ký Thỏa ước lao động tập thể mới theo quy định Bộ luật Lao động năm 2019. Công đoàn Công ty cũng đã phát động thi đua năm 2021 trong công nhân, viên chức, lao động.

Cuộc sống an toàn