Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng thành công tốt đẹp

21/06/23 4:55 PM

Ngày 20/6/2023, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hướng dẫn số 829-KH/ĐU ngày 24/5/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ông Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Đ/c Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng để xây dựng và phát triển Cảng Đà Nẵng trở thành trung tâm phát triển kinh tế hàng hải, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics lớn nhất Miền Trung. Đảng ủy đã luôn bám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; bám sát hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh tại đơn vị; từ đó đưa hoạt động của Đảng bộ đi vào nề nếp, kỷ cương, hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra và đã đạt được những kết quả khả quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng

Về các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2025, báo cáo nêu rõ giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của toàn Đảng bộ; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế tạo bước đột phá trong hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh; chú trọng đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi tạo hiệu quả cao. Phấn đấu đưa Cảng Đà Nẵng trở thành trung tâm phát triển kinh tế hàng hải, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics lớn nhất Miền Trung”.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Đình Minh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty đánh giá cao sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp ủy Đảng và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ Cảng Đà Nẵng trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; đẩy mạnh đổi mới cơ chế và phương thức quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; động viên mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ phối hợp lãnh đạo tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Cảng Đà Nẵng