Hội thao và Ngày hội sáng tạo VIMC năm 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại Tp. Đà Nẵng

12/08/22 9:57 AM

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tạo sân chơi cho người lao động, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam(VIMC) và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thao và Ngày hội sáng tạo năm 2022.

Hội thao và Ngày hội sáng tạo VIMC năm 2022 nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; tăng cường quan hệ giao lưu, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của từng doanh nghiệp, tổng công ty và đất nước.

Theo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đối tượng tham gia hội thao là cán bộ, CNVCLĐ, sĩ quan, thuyền viên, đoàn viên công đoàn và các lao động hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên (tính đến ngày đăng ký danh sách vận động viên) đang công tác, lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Nội dung thi đấu của Hội thao gồm 6 môn: Bóng đá nam (5 người), Kéo co nam nữ (8 người: 6 nam, 2 nữ), bơi, cầu lông, bóng bàn và quần vợt. Thi đấu trong 3 ngày, từ 12-14.10 tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 – số 7 Duy Tân, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Tham gia Ngày hội sáng tạo sẽ có 6 đội tuyển (12 đơn vị) tham gia thi đấu 2 vòng; diễn ra chiều ngày 14.10 tại TP.Đà Nẵng…