Hưởng ứng tuần lễ “Ngày Hàng hải Thế giới năm 2021” từ ngày 23/9 – 30/9/2021

24/09/21 1:23 PM

“Thuyền viên: cốt lõi của tương lai vận tải biển” đã được chọn làm chủ đề hàng hải thế giới năm 2021, phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của người đi biển đối với thương mại thế giới và để mở rộng tầm nhìn của họ.

Sự tập trung vào những người đi biển xuất hiện khi đại dịch Covid-19 đặt ra những đòi hỏi phi thường và chưa từng có đối với họ. Hàng trăm nghìn người đi biển đã phải đối mặt và vẫn đang phải đối mặt với thời gian trên biển kéo dài, nhiều tháng sống và làm việc trên tàu cách xa gia đình và những người thân yêu của họ. Cuộc khủng hoảng về thay đổi thuyền viên do Covid-19 năm 2020 đã nhấn mạnh sự đóng góp đặc biệt của những người đi biển với vai trò là những người lao động chủ chốt và thiết yếu trên tuyến đầu đưa thương mại thế giới vượt qua đại dịch, quay trở lại hoạt động bình thường.

Tại khóa họp bất thường lần thứ 32, được tổ chức từ ngày 04/5 đến ngày 03/8/2020 qua hình thức trao đổi thư từ, Hội đồng của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã nhất trí chủ đề này theo đề xuất của Tổng thư ký IMO, ông Kitack Lim.

Chủ đề này sẽ cung cấp sự linh hoạt cho Ban thư ký IMO, các quốc gia thành viên và các tổ chức phi chính phủ với vai trò tham vấn cho IMO để tập trung vào thuyền viên là những người trung tâm của vận tải biển, đồng thời cho phép các hoạt động đi sâu vào các chủ đề cụ thể liên quan đến vai trò của thuyền viên trong an toàn hàng hải, an ninh an ninh, bảo vệ môi trường biển, sức khỏe của thuyền viên, tương lai của nghề đi biển trong bối cảnh số hóa và tự động hóa ngày càng tăng.

Tổng thư ký Kitack Lim cho rằng, hơn bao giờ hết đại dịch Covid-19 cho thấy điều tối quan trọng là phải đảm bảo duy trì chức năng của các chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo thuận lợi cho hoạt động an toàn, hiệu quả của vận tải biển. “Qua những thời điểm khó khăn này, cộng đồng quốc tế đã thấy khả năng của các dịch vụ vận tải biển và thuyền viên như thế nào trong việc chuyển giao các hàng hóa quan trọng, bao gồm cả vật tư y tế và thực phẩm, là trọng tâm để đối phó và cuối cùng là khắc phục đại dịch này. Điều này không thể xảy ra nếu không có sự chuyên nghiệp và tận tâm của những người đi biển trên thế giới”, ông Lim nói.

Những người đi biển luôn là trọng tâm của mọi công việc mà IMO đã, đang và sẽ thực hiện. IMO đã tập trung vào việc đào tạo thuyền viên, đặt yếu tố con người làm trung tâm trong quá trình xây dựng các quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện có. Đóng góp của thuyền viên đối với vận tải biển và thương mại thế giới luôn được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh gia cao thông qua chiến dịch “Ngày của thuyền viên” được tổ chức hàng năm. Năm 2020 chiến dịch này được lặp lại lần thứ 10 với chủ đề “Thuyền viên là người lao động chủ chốt”.

Chủ đề hàng hải thế giới cho năm 2021 cũng liên kết với các mục tiêu phát triển nền vững của Liên hợp quốc (UN SDG) – đặc biệt là mục tiêu 4 về giáo dục và đào tạo; mục tiêu 8 liên quan đến công việc tốt đẹp; mục tiêu 9 về đổi mới và công nghiệp, liên kết với việc thúc đẩy lĩnh vực hàng hải có khả năng phục hồi mạnh mẽ; và mục tiêu 5 về bình đẳng giới, gắn với nỗ lực thúc đẩy nghề đi biển trở thành nghề nghiệp của tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Hơn nữa, chủ đề năm 2021 có thể được xem như một phần mở rộng của chủ đề năm 2020, đó là “Vận tải biển bền vững cho một hành tinh bền vững” vì những người đi biển cũng là cốt lõi của chủ đề đó.


Thực hiện Thông tri số 4393 ngày 04/5/2021 của Tổng Thư ký IMO về việc khuyến khích các Quốc gia thành viên tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2021, và ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 527/BGTVT-HTQT ngày 20/01/2021 về kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Thư ký IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam phát động chương trình “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2021” bắt đầu từ ngày 23/9 – 30/9/2021.