Làm rõ một số nội dung thuộc Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035

5/05/23 3:36 PM

– Văn bản làm rõ của Bên mời thầu gửi Công ty TNHH tư vấn Bain & Company Viet Nam: xem tại đây

– Văn bản làm rõ của Bên mời thầu gửi Liên danh Lloyds Register Pte Ltd – Chi nhánh Công ty TNHH Thuế và tư vấn KPMG: xem tại đây