Lễ khánh thành dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II

30/07/18 2:56 AM


Sau gần 2 năm thi công, sáng ngày 28/7/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.