Liên kết phát triển dịch vụ logistics tại Cảng Cam Ranh

1/03/23 5:09 PM

Tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch biển, cảng biển, đóng tàu, nuôi trồng hải sản… Dù vậy đến nay, một số lĩnh vực vẫn chưa phát triển xứng tầm với lợi thế sẵn có. Nhất là dịch vụ logistics tại cảng Cam Ranh, làm cho chi phí lưu thông, vận tải hàng hóa vẫn còn cao.

VTV