[MV] Tình Người Thủy Thủ

6/07/20 11:11 AM

Nhạc và lời: Nguyễn Xuân Trí I Thể hiện: Ca sĩ Nhật Thành