Người lao động Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm lợi khoảng 100 tỉ đồng

10/01/20 12:54 PM

Ngày 9.1, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019, chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

Một trong số kết quả đáng ghi nhận là qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm điện năng, chi phí với tổng số tiền tiết kiệm làm lợi ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức đối với Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Tổng Liên đoàn, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp cùng với các cấp công đoàn đã chủ động phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn Tổng Công ty.

Đồng chí Vũ Anh Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và cá nhân

Tổng số tiền chi cho công tác an sinh xã hội năm 2019 của Công đoàn Tổng Công ty, Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở là trên 10 tỉ đồng.

Kết quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút được hơn 500 đề tài, giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm điện năng, chi phí với tổng số tiền tiết kiệm làm lợi ước tính hơn 100 tỉ đồng; đã có 45 công trình, sản phẩm, công trình giải phóng tàu nhanh, làm tăng hàng trăm ngày tàu vận doanh; Tổng Liên đoàn đã tặng 20 Bằng Lao động Sáng tạo và 21 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Sáng tạo của Công đoàn Tổng công ty…

Nhân dịp này, Thủ tướng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể, trong đó có 4 Cờ toàn diện; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 18 cá nhân.

Báo Lao động