Người trưởng phòng sáng tạo, hết mình vì công việc

17/12/19 8:39 AM

Đề cao giá trị nguồn nhân lực, xem nhân tố “Con người là nền tảng của sự phát triển” được xác định là giá trị cốt lõi tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. Điều này đã giúp anh Lê Hồng Nam, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng lãnh đạo Phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị với nhiều cán bộ  đầy nhiệt huyết, anh luôn kết nối, khơi nguồn cho các ý tưởng sáng tạo qua các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa, về nguồn và hoạt động thiện nguyện. Mỗi cán bộ Phòng Kinh doanh hoạt động với nguyên tắc “Chính trực – Tận tâm – Sáng tạo & Tôn trọng cá nhân” cùng với phương châm “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả”, nhờ đó tập thể Phòng Kinh doanh đã tạo nên một môi trường làm việc gắn bó và đề cao sức sáng tạo, hợp tác giữa các đồng nghiệp.

Trăn trở với sự đổi mới và phát triển của Cảng Đà Nẵng, anh Nam luôn mong muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Cảng và tạo được sự khác biệt trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Từ tâm huyết này, anh đã đề xuất tham mưu với Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng nhiều ý tưởng sáng tạo và được thắp sáng, triển khai thành công như: Sáng kiến, giải pháp phân loại khách hàng dựa trên công cụ phân loại theo trọng số (Weight Factors); Sáng kiến, giải pháp quản trị công việc định hướng mục tiêu (MBO) kết hợp chặt chẽ quản trị theo tiến trình (MBP); Sáng kiến, giải pháp áp dụng đồng bộ chính sách Marketing để hút hàng hóa của nhà máy Sunpaper về Cảng Đà Nẵng; Sáng kiến, giải pháp cạnh tranh thu hút mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu.

Các sáng kiến, giải pháp này đã góp phần tăng trưởng sản lượng hàng container qua Cảng, tăng doanh thu, lợi nhuận đồng thời làm lợi nhiều tỷ đồng cho doanh nghiệp. Nhìn vào bản thành tích dày đặc sáng kiến của anh, lại cứ ngỡ anh chắc hẳn là một kỹ sư chuyên ngành nào đó.

Ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo, hiệu quả trong công việc của anh, từ năm 2014 đến nay anh Lê Hồng Nam đã được cấp trên nhiều lần khen thưởng, trong đó có 05 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cùng nhiều bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Những tấm bằng khen dành cho anh như là động lực để anh phát huy tốt hơn nữa vai trò của cây “sáng kiến, sáng tạo”, người lãnh đạo luôn gương mẫu, đi đầu.

Ở tuổi gần 50 trong anh vẫn tràn đầy sự nhiệt huyết, hết mình với công việc, với đồng nghiệp. Anh là ngọn lửa, tấm gương sáng cho tập thể anh em trong Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Công đoàn TCT