Công ty Vận tải biển VIMC

Công ty Vận tải biển VIMC

08/01/2019

ĐỊA CHỈ: Tầng 14, Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. TEL: (84) 24 35770886 FAX: (84) 24 35770869/99 EMAIL: vlc@vimc-shipping.com WEBSITE: http://www.vimc-shipping.com

Công ty Nhân lực VIMC

Công ty Nhân lực VIMC

08/01/2019

ĐỊA CHỈ: Tòa nhà Trung tâm Thương mại Hàng hải Quốc tế (OCEAN PARK ) - Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam TEL:...